Data analyse & content aggregatie

Door gegevens te verzamelen en deze data te analyseren kunt u relaties, patronen en trends vaststellen en evalueren.

Wat is data analyse?

Data-analyse omvat alle tools, technologieën, technieken en processen waarmee een organisatie gegevens, oftewel data, gebruikt om haar productiviteit te verbeteren en de winst te verhogen. Datawetenschappers en -onderzoekers hebben data-analyse ook nodig om wetenschappelijke modellen, theorie&.euml;n en hypotheses te bewijzen of ontkrachten. In feite omvat data-analyse dus het volledige spectrum: van fundamentele bedrijfsinformatie, -rapportages en online analyseverwerking (online analytical processing, OLAP) tot geavanceerde analyses. Deze geavanceerde analyses zijn bijvoorbeeld:

 • datamining, dat wil zeggen het onderzoeken van grote datasets om anomalieën, correlaties en patronen te ontdekken om op basis hiervan resultaten te kunnen berekenen.
 • predictive analytics, waarmee organisaties actuele en historische feiten en cijfers gebruiken om voorspellingen te kunnen doen over onbekende, toekomstige situaties, zoals het gedrag van hun klanten.
 • machine learning, wat een vakgebied binnen de kunstmatige intelligentie inhoudt dat de algoritmes en wiskundige modellen bestudeert op basis waarvan computersystemen de uitvoering van bepaalde, specifieke taken steeds verder verbeteren. De achterliggende overtuiging hierbij is dat deze systemen kunnen leren van gegevens en informatie (waaronder ook observaties en praktische interacties), patronen kunnen herkennen en zelfstandig beslissingen kunnen nemen, zonder de betrokkenheid of inmenging van mensen.

Door gegevens te verzamelen en catalogiseren kunnen organisaties relaties, patronen en trends vaststellen en evalueren. Op deze manier kunnen ze hun inzicht vergroten en de gegevens gebruiken om conclusies te trekken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Er bestaan verschillende data-analysetechnieken. De methodes die u kiest zijn uiteraard afhankelijk van de behoeften van uw organisatie.

Wilt u meer weten over onze API's of toegang tot onze data?

Neem contact met ons op

Waarom is data analyse belangrijk?

We leven tegenwoordig in een datagestuurde wereld en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om de juiste beslissingen te nemen en uw bedrijf te laten groeien, heeft u de juiste gegevens nodig. Het is dus belangrijk dat u beschikt over een data-analysestrategie. Met zo'n strategie kunnen bedrijven:

 • meer inkomsten genereren;
 • kosten besparen;
 • efficiënter werken;
 • hun marketinginspanningen uitbreiden;
 • de klantgerichtheid en klantenservice verbeteren;
 • sneller en effectiever reageren op gebeurtenissen en trends in de markt;
 • risico's beperken.

Welke data analyse methoden bestaan er?

Er bestaat een aantal technieken om data-analyses uit te voeren, en de methodes die u kiest, moeten natuurlijk aansluiten bij de aard en behoeften van uw organisatie. Deze methodes beslaan het volledige spectrum, van eenvoudig tot complex, zoals:

 • fundamentele bedrijfsgegevens (business intelligence, BI)
 • rapportages
 • online analyse-verwerking (online analytical processing, OLAP)
 • datamining
 • predictive analytics
 • machine learning

Business Intelligence (BI)
BI omvat alle technologieën en strategieën waarmee een organisatie nieuws, gegevens en bedrijfsinformatie verzamelt en analyseert. In feite maakt BI gebruik van software en andere services om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare en concrete inzichten die bijdragen aan een strategische besluitvorming. BI kan bestaan uit:

 • rapportagefunctionaliteit
 • tools om clusters te identificeren
 • ondersteuning voor datamining-technieken
 • bedrijfsprestatiemanagement
 • predictive analysis

Rapportages
Rapportages bieden een overzicht van ruwe gegevens en zetten deze om in bruikbare informatie zodat organisaties inzicht krijgen in de prestaties van hun bedrijfsonderdelen. Ze kunnen veranderingen, patronen en trends onthullen, of vraagtekens zetten bij de richting die het bedrijf is ingeslagen. Degelijke rapportages kunnen een enorme impact hebben op organisaties en de maatregelen die ze nemen om hun winst te maximaliseren.

OLAP
Met behulp van deze krachtige computerprocessen kunnen gebruikers snel en eenvoudig multidimensionale gegevens verzamelen en analyseren vanuit verschillende perspectieven. OLAP gebruikt complexe berekeningen, trendanalyses en geavanceerde data-modelling om budgetten te bepalen, trends te analyseren, verkoopcijfers te voorspellen enzovoort. Kortom, het biedt organisaties meer kennis en inzicht die ze kunnen gebruiken om hun besluitvorming te versterken.

Datamining
Bij datamining worden grote hoeveelheden gegevens gesorteerd, onderzocht en gecategoriseerd om onregelmatigheden, correlaties en patronen te herkennen. Gegevens worden verzameld en omgezet in een begrijpelijk en bruikbaar formaat, dat vervolgens gebruikt wordt om toekomstige trends en resultaten te berekenen. Datamining kijkt vaak verder dan interne gegevens en houdt ook rekening met externe datasets, zoals gefilterd nieuws, bedrijfsinformatie of wet- en regelgeving. Dit soort uitgebreide datamining helpt bedrijven om problemen op te lossen en hun besluitvorming te verbeteren.

Predictive analytics
Predictive analytics bieden organisaties de mogelijkheid om actuele en historische feiten en cijfers te gebruiken om voorspellingen te doen over onbekende, toekomstige situaties. Deze geavanceerde analyses maken gebruik van verschillende technieken op het gebied van datamining, statistiek, machine learning, predictive modelling en kunstmatige intelligentie om voorspellingen te doen, risico's te herkennen en beoordelen, kansen te lokaliseren en de besluitvorming te ondersteunen.

Data-analyse met Nexis Data+

LexisNexis heeft tientallen jaren ervaring met contentaggregatie. Onze Nexis Data+ geeft u toegang tot de meest relevante content die u kunt gebruiken voor verschillende data-analyses en andere toepassingen. Met Nexis Data+ krijgt u toegang tot:

 • nieuwsgegevens: (inter)nationale kranten, radio en TV;
 • bedrijfs- en branche-informatie;
 • juridische gegevens, inclusief PEP- en sanctielijsten;
 • tijdschriften en vakbladen;
 • intellectueel eigendom en octrooigegevens;
 • nieuws- en persberichten.

Nieuwsgierig? Neem contact op via het formulier.

Wat is een content aggregator?

Een content aggregator is een entiteit die webcontent en/of -applicaties van het internet haalt en verzamelt om deze vervolgens opnieuw te gebruiken of te verkopen. Het is in feite een manier om content te beheren. Er bestaan twee soorten content aggregatoren:

 • Content aggregatoren die nieuws en andere materialen van verschillende bronnen verzamelen en deze vervolgens publiceren op hun eigen website
 • Content aggregatoren die content doorverkopen en materiaal verzamelen en distribueren dat aansluit bij de behoeften van hun klanten

Wat is content aggregatie?

Content aggregatie is het verzamelen van materiaal op één vaste plek, zoals:

 • Blogs
 • Nieuwsbrieven
 • Kranten- en tijdschriften artikelen
 • Social media posts

Het is mogelijk om content handmatig te aggregeren, maar in de datagestuurde wereld van vandaag wordt veel vaker gebruikgemaakt van geautomatiseerde content aggregatie op basis van software.

Wilt u meer weten over content aggregatie of onze API's testen?

Neem dan contact met ons op

Waarom kiezen voor een content aggregator?

Content aggregatoren kunnen:

 • uw marketinginspanningen verbeteren als onderdeel van een contentmarketingstrategie;
 • uw bedrijfsapplicaties versterken;
 • het intranet van uw organisatie uitbreiden;
 • u helpen om uw klanten nog beter van dienst te zijn;
 • u op de hoogte houden van branche-informatie.

LexisNexis: een internationale content aggregator

LexisNexis verzamelt gegevens en doet dat al meer van 40 jaar. We beschikken niet alleen over het grootste nieuwsarchief ter wereld, maar ook over een taxonomie en zoektechnologie waarmee u snel en eenvoudig deze onuitputtelijke bron van informatie kunt raadplegen.

Door gebruik te maken van onze informatie kunt u op uw beurt verzamelde, georganiseerde en verrijkte informatie aanbieden door middel van API’s (application programming interfaces). Zo kunt u slimmere en krachtigere bedrijfsapplicaties ontwikkelen en uw klanten beter van dienst zijn, en dat op een verantwoordelijke en effectieve manier.

Nexis Data+

Nexis Data+ is een belangrijke tool in onze contentaggregatie-lijn. Het geeft u op het juiste moment toegang tot de juiste content.  Neem contact op via het formulier, we vertellen u er graag meer over.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456