Wat is marktanalyse?

Marktanalyse geeft inzicht in een bepaalde markt. Dat kan de branche of sector zijn waarin een bedrijf actief is. In dat geval wil je waarschijnlijk meer weten over waar grote groepen kopers samen komen, de doelgroep van een product wellicht.

Met een marktanalyse en het bestuderen van een markt kom je ook meer te weten over concurrentie of relevante trends binnen jouw sector.

Aanpak van marktonderzoek

Het marktonderzoek wordt gevormd door marktanalyse en marktobservatie. Dit maakt een marktprognose mogelijk die een inschatting vormt van de toekomstige marktontwikkeling. Beide bestanddelen worden als volgt van elkaar gescheiden:

Marktanalyse zorgt voor een zorgvuldige weergave van de actuele marktsituatie, met als doel de structuur van de markt en het marktpotentieel te herkennen.

Marktobservatie is een continu, diepgaand proces. Hierbij wordt naar marktveranderingen,- fluctuaties en nieuwe trends gekeken. Marktobservatie is feitelijk een keten van continue marktanalyses.

Het marktonderzoek moet zo uitgebreid mogelijk zijn, om risico's tot een minimum te beperken. Een verkeerde marktinschatting kan hoge investeringen en daardoor grote verliezen als gevolg van een te gering afzetpotentieel tot gevolg hebben.

Daarom is het bij de uitvoering van jouw marktanalyse belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk het marktpotentieel te onderzoeken.

start met marktanalyse, vraag een demo aan van Nexis

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse vormt een belangrijk onderdeel van de marktanalyse, want ook vervangende producten of toetredingsdrempels kunnen bepalend zijn voor het slagen of falen.
Mededinging wordt niet alleen door de directe concurrentie beïnvloed. Het volledige bedrijfsklimaat is van invloed op toetredingsdrempels. Wanneer de markt bijvoorbeeld al bediend wordt door talrijke concurrenten, hebben klanten veel macht omdat ze kunnen wisselen van aanbieder. Als er daarnaast vervangende producten (vergelijkbare alternatieven) bestaan, zijn de toetredingsdrempels zeer groot.

Wanneer er grote investeringen in de onderneming of het product zijn gedaan, zijn de uittredingsdrempels even hoog, aangezien het verlaten van de markt of het mislukken van een idee grote gevolgen heeft. Want bij grote investeringen, of het nu geld of tijd betreft, is het verlies beduidend groter wanneer je je uit de markt terugtrekt dan bij een relatief kleine investering.

In de concurrentieanalyse moeten daarom niet alleen directe concurrenten worden meegenomen. Neem bij een concurrentieanalyse de volgende punten in acht:

 • Industriële betrekkingen en overheidsregulering:
  De overheid oefent continu invloed uit op de markt. Hiertoe behoren bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen, prijsbindingen, import- of exportbeperkingen. Als je jouw zaken internationaal wilt uitbreiden, is een grondig onderzoek naar landeninformatie daarom van belang.
 • Rivaliteit onder aanbieders:
  De mate van rivaliteit kan sterk variëren; van genadeloze concurrentie tot marktafspraken. Grote rivaliteit onder aanbieders bemoeilijkt de toegang tot de markt alsmede een continu concurrentievermogen.
 • Potentieel nieuwe aanbieders:
  Zijn de toetredingsdrempels van de markt hoog of laag? In een grondige marktanalyse wordt ook vastgelegd, hoeveel concurrenten er naar verwachting in de toekomst de markt zullen betreden.
 • Vervangende producten:
  Welk gevaar gaat er uit van vervangende producten? Vervangende producten zijn alternatieve producten uit andere markten, die voor de klant hetzelfde doel vervullen. Het vervangende product van boter is bijvoorbeeld margarine.
 • Afnemers:
  Hoeveel invloed gaat eruit van de onderhandelingspositie en het koopgedrag van uw afnemers?
 • Leveranciers:
  Hoeveel invloed heeft de onderhandelingspositie van de leveranciers, of hoe eenvoudig is het om van leverancier te wisselen?

De laatste stap binnen de concurrentieanalyse is een zorgvuldige analyse van de directe concurrenten en een analyse van hun sterke en zwakke kanten.

Marktanalyse doen met Nexis

Nexis is de database van LexisNexis met informatie uit meer dan 40.000 online en offline bronnen. Bijvoorbeeld het nieuws uit Nederlandse kranten maar ook informatie afkomstig van websites, KVK bestanden, blogs en radio & tv. Kortom: alles wat je nodig hebt om effectief en betrouwbaar marktonderzoek te doen.

>>Marktonderzoek doen? Vraag een demo of proefabonnement aan voor Nexis

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456