Bescherming van uitvindingen

De ingediende patent aanvraag is, op het patentenonderzoek na, de belangrijkste stap binnen de procedure voor het verlenen van een patent. Door het indienen van een patent aanvraag kunnen uitvindingen gedurende een vastgelegde periode worden beschermd. De bescherming is vanaf de datum van de aanvraag voor maximaal 20 jaar van toepassing op de meeste patenten. Onder bepaalde voorwaarden zijn er daarna nog korte verlengingen mogelijk. Bij de ingediende aanvraag mag een uitvinding niet reeds 'tot de stand van de techniek' behoren. Dat houdt in dat de uitvinding niet publiekelijk vermeld of beschreven mag zijn en er nog geen patent voor deze uitvinding mag bestaan. Patentbescherming kan derhalve slechts aan één nieuwe aanvraag worden toegekend.

Voordelen van succesvol ingediende patenten aanvragen

Bescherming van de onderneming in geval van concurrentie

Identificatie van mogelijke samenwerkingspartners voor verdere ontwikkelingen

Financiering van ontwikkelingskosten

Wie kan een patent aanvraag indienen?

In principe kan iedereen een patentaanvraag indienen. Patentrechten kunnen door iedere uitvinder zonder juridische ondersteuning worden aangevraagd. Afhankelijk van de complexiteit kan het raadzaam zijn om desondanks een patentgemachtigde als specialist in de arm te nemen. Dit is echter niet verplicht.

Procedure na het indienen van de patent aanvraag

De patent aanvraag moet altijd vóór publicatie van de uitvinding worden ingediend, omdat de uitvinding anders niet meer als nieuw geldt en er geen aanvraag kan worden ingediend.

In Nederland worden patent aanvragen ingediend bij het Octrooicentrum Nederland. De uitvindingen onder de betreffende aanvragen zijn dan wel alleen in Nederland beschermd.

Als er een internationale dekking gewenst is, moeten aanvragen worden ingediend bij de patentenbureaus van alle landen waar de uitvinding moet worden beschermd. Aangezien dit duur en omslachtig is, kan de aanmelding dankzij het Patenten Cooperation Treaty (PCT) door het nationale patentenbureau naar alle aangesloten landen worden doorgestuurd.

Op basis van het patentenonderzoek en de uitvinding zelf moet een patenten aanvraag vaste, gedefinieerde inhoud bevatten, om te worden gecontroleerd.

 • Gedetailleerde beschrijving:
  De ingediende aanvraag moet een gedetailleerde beschrijving omvatten. De beschrijving geeft de bekende stand van de techniek weer, die van tevoren middels het patentonderzoek is geanalyseerd. Het onderliggende probleem, dat de stand van de techniek tot dusver niet kon oplossen, wordt beschreven. De uitvinding, waarvoor de aanvraag wordt ingediend, wordt beschreven door uiteen te zetten waartoe de uitvinding kan dienen en hoe deze zorgt voor een verbeterde stand van de techniek.
  De beschrijving moet een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding bevatten, waarin de voordelen die door de uitvinding realiseerbaar zijn worden beschreven.
 • Conclusies helder gedefinieerd:
  De conclusies van het patent moeten helder worden gedefinieerd. Hierin wordt de reikwijdte van de bescherming die aan uitvindingen wordt verleend vastgelegd. Deze moeten daarom zeer precies worden geformuleerd en met name technische aspecten omvatten.
 • Tekening:
  Indien zinvol, moet een tekening (of meerder tekeningen) van de uitvinding worden bijgevoegd.
 • Uitvinder:
  De uitvinder moet met naam worden genoemd.

Nadat de patent aanvraag is ingediend en de aanmeldingskosten zijn voldaan, wordt de aanvraag door het verantwoordelijke patentenbureau onderzocht en worden er aanvullende, jaarlijkse kosten in rekening gebracht tot aan het verstrijken van de patentbeschermingsperiode. Indien de kosten niet worden voldaan, kan de bescherming vervallen.

Vraagstellingen bij het patentonderzoek

Nieuwheid

Is het voorwerp van aanmelding nieuw?

Uitvinding

Berust de aanmelding op een uitvinderswerkzaamheid?

Uitvoerbaarheid

Kan een vakman de uitvinding aan de hand van de beschrijving zelfstandig uitvoeren?

Industriële toepasbaarheid

Is de uitvinding binnen een bepaalde industriële branche toepasbaar?

Patentverlening

De procedure voor het verlenen van een patent omvat in principe twee tot tweeënhalf jaar. Er worden echter ook reeds patentaanvragen gepubliceerd waarbij nog geen patent verleend is. De verdere ontwikkeling van de stand van de techniek is daardoor toegankelijk voor andere uitvinders, die het patent op hun beurt als referentie voor nieuwe ontwikkelingen kunnen gebruiken.

Hulp nodig bij patent aanvragen?

Toegang tot de grootste verzameling van informatie over patenten krijgt u via LexisNexis TotalPatent One.

 • Meest complete patentendatabase: inkoop van patentautoriteiten over de hele wereld
 • Klantondersteuning en training: alles, van onboarding tot wekelijkse live training webinars
 • Snelheid met een intuïtieve gebruikersinterface: een softwareprogramma voor patentonderzoek dat gemakkelijk te gebruiken en te leren is
 • Innovatieve technologie: alle nieuwe state-of-the-art zoektechnologie en gebruikersinterface

Vraag een demo aan voor TotalPatent One

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456