Dubbele ontwikkelingen voorkomen

Met behulp van het patentonderzoek heeft u reeds met succes de stand van de techniek geïdentificeerd. Maar een eenmalig onderzoek vormt slechts een status quo. Morgen al zouden er meer aanmeldingen kunnen komen, die een vergelijkbare trends als uw eigen ontwikkeling laten zien.

Daarom moet u kunnen vertrouwen op een patent monitoring zonder hiaten. Regelmatige updates over de stand van de techniek kunnen kostbare conflicten met andere uitvinders voorkomen. Laat u ook over reeds gepubliceerde aanvragen informeren. Wanneer patenten reeds verleend zijn, is het wellicht te laat.

Door dubbele ontwikkelingen te voorkomen, beperkt u het risico dat u de rechten van derden schendt. Wanneer u continu de stand van de ontwikkelingen volgt, kunt u tijdig bijsturen en eigen ontwikkelingen zodanig aanpassen, dat u geen eigendomsrechten schendt.

Bij ingediende patentaanvragen van concurrenten moet u nagaan tot welke landen het beschermingsrecht zich beperkt. Wellicht geldt dit niet voor de voor u relevante doelmarkten, zodat u uw eigen ontwikkelingen ongehinderd kunt voortzetten.

Innovatievermogen vergroten

Een continue patentmonitoring helpt ook om ontwikkeltrends in relevante branches zichtbaar te maken. Wanneer een andere marktspeler een nieuwe technologie ontwikkelt, kunt u daarop wellicht voortbouwen en uw eigen ontwikkelingen versnellen. U kunt ook hiaten in patenten aan het licht brengen en deze gericht door nieuwe ontwikkelingen opvullen.

Patent monitoring van de markt kan dus uw eigen innovatievermogen vergroten.

Eigen patenten beschermen

Patent monitoring helpt om eigen patenten te beschermen. Door nieuwe patentaanvragen te volgen kunt u in de gaten houden of een concurrent uw eigen beschermingsrechten schendt en kunt u hierop tijdig actie ondernemen. Of u streeft naar een samenwerking door het verkopen van licentierechten.

Tijdig inspelen op veranderingen

Door het volgen van patenten en een geïntegreerd early warning system, bijvoorbeeld met e-mail-waarschuwingen, ziet u tijdig wanneer de rechtspositie of de stand van de techniek van een patent verandert of een patent afloopt, op grond van bijvoorbeeld een tijdelijke begrenzing of niet betaalde patentkosten.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456