Onderzoek naar de stand van de techniek

Wanneer u zich bezighoudt met een nieuwe uitvinding, is het van belang om op tijd de stand van de techniek en reeds bestaande patenten te onderzoeken. Zo voorkomt u dat u veel tijd in de ontwikkeling van een product steekt dat al blijkt te bestaan. U kunt dit risico beperken door een patentenregister te raadplegen en na te gaan of uw uitvinding al officieel is aangemeld. Een onderzoek naar de stand van de techniek helpt om uw uitvinding af te bakenen t.o.v. bestaande patenten en om bij het indienen van uw aanvraag de verschillen toe te lichten. Op basis van een gefundeerd patentenonderzoek kunt u vooraf uw kansen op succes bij het indienen van een aanvraag beoordelen. Bovendien voorkomt u zo dat u inbreuk maakt op mogelijke intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Internationaal patentenonderzoek

Bij het patentenonderzoek kunt u zich niet alleen tot de regionale of nationale markt beperken. Voor patentenonderzoek in bijvoorbeeld Europa, de VS of China moet u zichzelf toegang verschaffen tot zeer uiteenlopende instanties en organisaties. Er zijn diverse, zeer omvangrijke patentendatabase die u informatie bieden over wereldwijde patenten. Zoals:

EPO

European Patent Office

USPTO

United States Patent and Trademark Office

WIPO

World Intellectual Property Organization

DPMA

Deutsches Patent- und Markenamt

CNIPA

Chinese National Intellectual Property Administration

Internationale classificatie van patenten

Via de Internationale Patenten Classificatie (IPC) worden octrooien wereldwijd gestructureerd en gecategoriseerd, om zo het onderzoek naar patenten te vereenvoudigen. De IPC wordt door de meeste patentenbureaus gebruikt en maakt een patentenonderzoek mogelijk, zelfs met eventuele taalbarrières. Een tool voor patentenonderzoek moet eveneens onderzoek op basis van de IPC aanbieden, zodat de gebruiker beschikking heeft over de meest efficiënte onderzoeksmogelijkheden. Om goed geïnformeerd te zijn over innovaties en patentaanvragen van de concurrent en om uw eigen ontwikkelingen in de gaten te houden, raden wij u aan om altijd een beroep te doen op een professionele database voor het doen van patentenonderzoek.

Online patentenonderzoek

Voor het opzoeken van patenteninformatie kunnen patent gemachtigden tegenwoordig gebruik maken van het internet en zo hun onderzoek online uitvoeren. De tijd waarin omslachtig onderzoek aan de hand van systeemkaarten moet worden verricht, ligt gelukkig ver achter ons.

Maar het patentenonderzoek op internet kent ook valkuilen. Bij een online patentenonderzoek zult u hoe dan ook informatie vinden, want nieuwe uitvindingen worden in principe door de patentenbureaus openbaar gemaakt. Deze worden echter meestal niet gedetailleerd binnen een andere context (bijvoorbeeld in vaktijdschriften) gepubliceerd. Het is daarom lastig om het overzicht te behouden over het enorme aantal wereldwijd ingediende patentaanvragen.

Professionele Patentendatabank

In tegenstelling tot een patentenonderzoek via gratis zoekmachines, zoals Google, kan een professionele patentendatabase zoals LexisNexis® TotalPatent One™ helpen om snel de informatie op te zoeken die professionals nodig hebben. Onderzoek via de patentendatabase biedt een reeks voordelen, waaronder:

Toegang tot 100 patentenbureaus via één platform

Zoekresultaten filteren door middel van booleaanse zoekopdrachten

Inzage in een archief met gedigitaliseerde patenten met specificaties

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456