Wet ter voorkoming van witwassing en
financiering van terrorisme (Wwft)

Doe een WWFT check en voorkom boetes

Wat is Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet.

Wat betekent de WWFT voor bedrijven?

Het is belangrijk om te weten of de Wwft op uw organisatie van toepassing is. Om zo boetes of reputatieschade te voorkomen.

Welke partijen vallen onder de Wwft?

De Wwft geldt voor financiële instellingen die te maken hebben met geldstromen. Zij hebben de middelen om te kunnen voorkomen dat ze gebruikt worden gemaakt om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. In Artikel 1a van de Wwft wordt bepaald welke partijen onder de Wwft wet vallen. Het gaat onder andere om banken, accountants, levensverzekeraars, makelaars, notarissen en meer.


Doe een Wwft-check met Nexis Diligence+.

Probeer nu 7 dagen gratis

Wat is het doel van cliëntenonderzoek?

Het cliëntenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie u zaken doet (know your customer). U moet gegevens verzamelen rondom deze organisatie of persoon om te kunnen inschatten in hoeverre er een risico is op witwassen en/of terrorismefinanciering. Het is van belang dat u dit onderzoek doet voordat u een zakelijke overeenkomst sluit. Als u niet aan de wet voldoet, riskeert u grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Cliëntenonderzoek volgens de Wwft

Op grond van artikel 3 van de Wwft moeten instellingen in cliëntenonderzoek:

 • de cliënt identificeren en hun identiteit verifiëren
 • de uiteindelijke belanghebbende identificeren en verifiëren
 • doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen

Meldingsplicht

Volgens de Wwft zijn instellingen verplicht om hun cliëntenonderzoeken vijf jaar lang te bewaren.  Daarnaast moeten zij voortdurend monitoren en controleren op ongebruikelijke transacties.

Volgens de meldingsplicht bent u verplicht om een melding te doen als u vermoedt dat een transactie verband heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de hand van een lijst met indicatoren, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk is vastgesteld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld
 • geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen
 • transacties boven een bepaalde grenswaarde, die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant

Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.

Wwft check met LexisNexis

Met de oplossingen van LexisNexis, zoals Nexis Diligence+, kunt u zowel een regulier als een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Met onze oplossingen kunt u uw cliënten en zakelijke relaties identificeren, screenen en monitoren. Onze oplossingen bieden toegang tot:

 • Online nieuwsarchief
  Toegang tot een database met een (historisch) archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten.
 • PEP- en sanctielijsten, waaklijsten en zwarte lijsten
  Screen cliënten tegen alle internationale sanctie, waaklijsten (1400 uit meer dan 80 landen) als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 1.4 miljoen PEPs (Politically Exposed Persons).
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets
  Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie.
 • Biografieën & Bedrijfsinformatie
  Toegang tot meer dan 400 databases en meer dan 200 miljoen internationale, beursgenoteerde en particuliere ondernemingen.
 • Negatief nieuws screenen
  Controleer bedrijven op negatieve nieuwsvermeldingen door te zoeken in meer dan 60.000 nationale en internationale nieuwsbronnen, waaronder kranten, blogs en online nieuws.
 • Juridische database
  Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Snel en veilig cliëntenonderzoek doen?
Vraag een demo aan via het formulier of krijg nu 7 dagen toegang tot Nexis Diligence+.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456