Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.

Benut generatieve AI voor betere besluitvorming

De combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en bedrijfsvoering bruist met potentie, zeker nu generatieve AI (GenAI) in beeld is gekomen. Google-onderzoeker Oriol Vinyals merkt op: “Generatieve modellen veranderen de manier waarop we denken over machine-intelligentie en creativiteit, en hebben de potentie om industrieën van media tot financiën en gezondheidszorg te transformeren.” Uiteraard zijn de inzichten die je krijgt alleen zo goed als de data waarop ze gebaseerd zijn. GenAI-modellen die steunen op weinig, bevooroordeelde of onvolledige data, kunnen resultaten opleveren die mogelijk bevooroordeeld zijn, of gevuld met gaten die je in het duister laten tasten in plaats van geïnformeerd.

Waar kun je GenAI nu al voor gebruiken?

AI stuurt inzichten over bedrijfsfuncties

Operationele efficiëntie optimaliseren
GenAI trekt de aandacht door repetitieve taken over te nemen, zodat mensen zich op waardevoller werk kunnen richten. Zie GenAI als smeermiddel voor de tandwielen van de bedrijfsvoering.Marketers gebruiken GenAI voor krachtigere contentmarketing, zoals snel bestaande content herschrijven voor verschillende doelgroepen. Ook is GenAI een uitstekend ideeëngenerator en tijdbesparend. Het optimaliseert workflows door intelligente automatisering, onderhoud en efficiëntie. Dit verlicht operationele lasten, verlaagt kosten en maakt organisaties veerkrachtig.

Klantbeleving verbeteren 
Binnen het domein van klantinteracties en -ervaringen kan GenAI de relevantie van klantbelevingen verbeteren. Chatbots bijvoorbeeld. Met de toevoeging van GenAI kunnen chatbots nu persoonlijkere gesprekken aangaan, inclusief interactie in meerdere talen of het behandelen van complexere vragen. Ze kunnen zelfs getraind worden om sentiment uit de chatcontext te begrijpen. Als een klant frustratie toont in de chat, kan de chatbot empathischer reageren. Betere en relevantere communicatie maakt de klantbeleving beter en legt kiemen voor loyaliteit en voorspraak die op de lange termijn beter voor je organisatie zijn.

Een nieuw tijdperk voor besluitvorming
Organisaties hoeven niet langer alleen te vertrouwen op instinct of ervaring om beslissingen te nemen. AI verbetert besluitvorming door geïnformeerde, getimede en strategische adviezen te geven. Het World Economic Forum merkt echter op dat transparantie een cruciaal onderdeel is van het succesvol gebruiken van GenAI voor besluitvorming, transparantie is cruciaal vanwege risico's zoals GenAI-hallucinaties. Zo meldde CNN Business onlangs: “Nieuwsoutlet CNET moest ook correcties uitgeven nadat een door AI gegenereerd artikel inaccurate financiële adviezen gaf toen het werd gevraagd uit te leggen hoe compound interest werkt.” Dit kan leiden tot vertrouwensverlies en terugval op onderbuikgevoel. "Ethische richtlijnen en bestuursstructuren moeten worden ontwikkeld om potentiële schade te beperken en ervoor te zorgen dat technische vooruitgang in balans is met verantwoord gebruik," zegt het World Economic Forum.

De cruciale balans: AI omarmen met ethisch en strategisch vooruitzicht

Zoals eerder vermeld, moeten organisaties, ethisch gebruik garanderen en inherente vooroordelen minimaliseren voordat ze GenAI of andere AI-toepassingen integreren. Het uitbreiden van de datasets die GenAI voeden, kan helpen. Door nieuws, bedrijfs-, financiële, markt-, regelgevende en andere databronnen van derden uit een breed scala aan mondiale bronnen op te nemen, geef je de AI meer context om de output te informeren. Wat moet je nog meer overwegen om balans te vinden?

Gegevens en privacy beschermen
In een tijdperk waarin data vergelijkbaar is met valuta - en onbedoelde blootstelling van gegevens de reputatie en bottom line van je organisatie kan schaden - is het beschermen ervan tegen inbreuken en het onwrikbaar garanderen van klantprivacy van vitaal belang. TechTarget adviseert: "Bedrijven die Large Language Models bouwen of afstellen, moeten ervoor zorgen dat persoonlijk identificeerbare informatie niet vindbaar is via de taalmodellen in overeenstemming met privacywetgeving." Bovendien moeten organisaties hun cybersecurity-protocollen bekijken om ervoor te zorgen dat deze meegroeien met het uitbreidende GenAI-gebruik.

Ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers stimuleren
Eén bevinding uit het LexisNexis-onderzoek “Hoe generatieve AI de toekomst van het werk vormgeeft” maakt duidelijk dat professionals van vandaag meer training willen - en nodig hebben - om volledig gebruik te kunnen maken van de technologie. Sterker nog, 89% van de professionals gelooft dat ze nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om gelijke tred te houden met de technologie. Naarmate AI een integraal onderdeel wordt van bedrijfsvoering en besluitvorming, wordt het koesteren van een beroepsbevolking met de kennis en vaardigheden voor een AI-versterkte toekomst van vitaal belang. Het aanbieden van voortdurende vaardigheidsontwikkeling na de initiële training helpt ervoor te zorgen dat je personeelsbestand naadloos integreert met een AI-versterkt operationeel model.

Toekomsten vormgeven met AI: Een reis van continue evolutie
Organisaties staan nu op de drempel van een toekomst die betere besluitvorming, operationele efficiëntie en gepersonaliseerde klantbelevingen belooft. Deze reis, hoewel vol kansen, vereist ook vastberaden toewijding aan ethisch gebruik, gegevensbescherming en ontwikkeling van medewerkers.

Terwijl industrieën in alle geledingen verder gevormd worden door AI, zal het omarmen ervan met strategisch, ethisch en operationeel vooruitzicht bepalen in welke mate bedrijven het potentieel ervan werkelijk kunnen benutten om een toekomst te creëren die resoneert met succes, duurzaamheid en maatschappelijke bijdragen.

Heb je deskundig advies nodig? LexisNexis helpt organisaties al meer dan 45 jaar om toegang te krijgen tot de juiste data voor hun behoeften. Onze data-experts kunnen je begeleiden bij het identificeren, ontsluiten en toepassen van de meest relevante datasets om organisatiedoelstellingen te bereiken. Hoe kunnen we helpen waardevolle inzichten te verkrijgen met data? Vul het formulier in om erachter te komen!

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456