Anti Money Laundering

Blijf op de hoogte van de regels en voorkom zo dat je mee werkt aan witwassen

Wat is Anti Money Laundering (AML)

Anti Money Laundering (AML), ook wel anti-witwassen genoemd, is het uitvoeren van transacties om uiteindelijk illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Hoewel u zich als bedrijf netjes aan de regels houdt, wil dit niet zeggen dat uw partners zich aan dezelfde regels houden. Met name bij internationaal zaken loopt u het risico dat de bedrijven of personen met wie u zaken doet niet betrouwbaar zijn. Het uitvoeren van een customer due diligence onderzoek (CDD) naar uw partners, leveranciers maar ook klanten is daarom van essentieel belang.

Fasen in het proces van witwassen

Witwassen kent fasen. Bij de diverse methoden om wit te wassen kunnen drie fasen worden onderscheiden:

 1. De plaatsingsfase 
  Bij plaatsing is het doel om het geld in het financiële systeem te krijgen. Dit kan door het geld op een bankrekening te zetten. Dat is natuurlijk een riskante onderneming, grote contante stortingen vallen op. En de aandacht trekken is nu net niet wat de crimineel wilt.
 2. De versluieringsfase
  Vervolgens wordt er met dit geld geschoven en/of er worden ingewikkelde constructies opgetuigd. De traceerbaarheid van het criminele geld wordt verkleind. Er wordt getracht om de criminele herkomst te verhullen.
 3. De integratiefase
  In deze fase is het illegaal verkregen voorwerp geïntegreerd in het legale financiële systeem. In deze fase zit de rechtvaardigingsfase verwerkt. De rechtvaardigingsfase is het proces om een ogenschijnlijke legale verklaring te geven aan het illegale voorwerp. Als dit is gebeurd dan zit het proces in de integratiefase.

De fases hoeven niet chronologisch te worden doorlopen en ook niet alle fases hoeven te worden doorlopen. (Bron:  Anti Money Laundering Centre)

Doe de AML-check met LexisNexis

AMLD regelgeving in Nederland

De regelgeving waarin is vastgelegd dat witwassen illegaal is op Europees niveau vastgelegd in de Fifth & Sixth Anti Money Laundering Directive (5AMLD/6AMLD). In Nederland is dit vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is in 2008 in het leven geroepen om witwassen te voorkomen. Op grond van deze wet moeten financiële instellingen een melding doen van ongebruikelijke transacties, dit niet melden - al dan niet opzettelijk-kunnen een sanctie opgelegd krijgen.

De Europese Unie (EU) als aandrijver van landelijke wetgeving

De EU introduceerde haar eerste AML-richtlijnen in 1990 en verplichtte organisaties in de regio daarmee om due diligence in acht te nemen bij het aangaan van nieuwe zakenrelaties. Sinds die tijd zijn de AML-richtlijnen die gelden voor EU-lidstaten een aantal keren bijgewerkt.

 • In 2019 werd de vijfde AML-richtlijn gepubliceerd, die werd aangenomen en in 2020 moet worden geïmplementeerd. Hier waren een aantal opvallende redenen voor: De Estse afdeling van de Danske Bank werd verdacht van het witwassen van €27 miljard euro aan Russisch en voormalig-Sovjet-geld.
 • De Nederlandse ING kreeg een boete van €775 miljoen voor 'structurele nalatigheid' bij de naleving van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Door terroristische aanslagen in Londen, Manchester, Nice, Berlijn en Barcelona vroeg men zich steeds vaker af hoe dit soort incidenten gefinancierd wordt.

Vijfde Anti-witwasrichtlijn (AMLD5)

De Vijfde Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie trad in juni van 2018 in werking. De lidstaten hebben nog tot 10 januari 2020 om de bepalingen van deze richtlijn te implementeren in hun nationale wetgeving. Deze richtlijn sluit aan bij een wereldwijde vraag naar meer en strengere wetgeving op het gebied van witwassen. Verwacht wordt dat dit grote gevolgen zal hebben voor bedrijven in de Europese Unie.

De 5AMLD trad twee jaar nadat de Vierde Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie was geïmplementeerd in werking. En daar zijn twee redenen voor. De eerste was de toename van terroristische activiteiten. De tweede was het uitlekken van de Panama Papers, waaruit bleek dat ontzettend veel bedrijven in de Europese Unie door middel van complexe bedrijfsstructuren hun economische eigendommen probeerden te verbergen.

Wat betekent dit voor bedrijven?

 • Uitgebreidere definitie van ‘meldingsplichtige entiteiten
 • Transparantie en economisch eigendom
 • Meer toegang tot informatie over economisch eigendom
 • Lagere drempel voor klantenonderzoek
 • PEP-lijsten
 • Ruimere criteria voor de risicobeoordeling van landen
 • Uitgebreide due diligence bij risicolanden
 • Betere informatie over klanten
 • Betere samenwerking tussen landen

Doe de AML-check met LexisNexis

De zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

2020 was een zeer belangrijk jaar voor de wetgeving rondom omkoping en witwassen.  Op 3 december 2021 trad zesde Anti-Money Laundering (6AMLD) Directive in werking. Wat moet u weten over de gevolgen van deze aanpassingen? Wij zetten het op een rijtje en bieden meteen een mogelijke oplossing:

 • EU lidstaten moeten hun beneficial ownership registers openbaar maken
 • Bedrijven moeten PEP lijsten actueel houden en due diligence in overeenstemming uitvoeren
 • 5AMLD geeft opheldering over de eisen m.b.t versterkte due diligence voor hoge risico landen
 • Identificeer en controleer klanten op basis van betrouwbare data en onafhankelijke bronnen
 • Nieuwe criteria om vast te stellen welke landen risicovol zijn i.v.m. witwassen
 • Internationale samenwerking is verplicht in het onderzoek naar mogelijke AML overtredingen
 • AML overtredingen omvatten het helpen, steunen, initiëren en uitvoeren van witwassen
 • Criminele aansprakelijkheid geldt ook voor individuele rechtspersonen
 • Mogelijke overtredingen m.b.t. witwassen samen op een lijst van 22 overtredingen, waaronder milieumisdrijven en cybercrime
 • Zwaardere straffen voor witwassen waaronder een langere gevangenisstraf

Anti Money Laundering checkmet LexisNexis

Met de oplossingen van LexisNexis, zoals Nexis Diligence+, kunt u zowel een normaal als een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Met onze oplossingen kunt u uw cliënten en zakelijke relaties identificeren, screenen en monitoren. Onze oplossingen bieden toegang tot:

 • Nieuwsarchief
  Toegang tot een historisch archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten.
 • PEP- en sanctielijsten, waaklijsten en zwarte lijsten. Screen cliënten tegen alle internationale sanctie, waaklijsten (1400 uit meer dan 80 landen) als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 1.4 miljoen PEPs (Politically Exposed Persons).
 • Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets
  Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw instelling.
 • Biografieën & BedrijfsinformatieToegang tot meer dan 400 databases en meer dan 200 miljoen internationale, beursgenoteerde en particuliere ondernemingen.
 • Negatief nieuws screenen
  Controleer bedrijven op negatieve nieuwsvermeldingen door te zoeken in meer dan 60.000 nationale en internationale nieuwsbronnen, waaronder kranten, blogs en online nieuws.
 • Juridische database
  Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken;

Snel en veilig cliëntenonderzoek doen?
Vraag een demo aan via het formulier of krijg nu 7 dagen toegang tot Nexis Diligence+.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456