Wat is een M&A proces?

Mergers & Acquisitions(fusies en overnames), ook wel M&A genoemd staat voor de combinatie bedrijfsfusies (mergers) en bedrijfsaankopen (acquisitions).

Voor veel bedrijven is een M&A-proces een instrument voor bedrijfsmatige groei, product uitbreiding, de ontsluiting van nieuwe markten of het vergroten van een positie in de markt. Voordat er überhaupt begonnen kan worden met een fusie of overname moet er onderzoek worden gedaan naar de organisatie die overgenomen gaat worden. Denk aan marktonderzoek, onderzoek naar de financiële status van een bedrijf of wie de concurrenten zijn. Zo voorkom je nare verrassingen later in het traject.

Ontdek hoe je succesvol onderzoek kan doen tijdens het fusies en overnames process

Gegevens voor het M&A-proces

Om het M&A-proces gestructureerd uit te voeren en met succes af te sluiten, zijn M&A-managers aangewezen op actuele en betrouwbare marktinformatie. Hiertoe behoort o.a.:

  • Bedrijfsinformatie
    Potentiële overnamekandidaten of geïnteresseerde bieders moeten worden onderzocht op hun integriteit, om de rechtmatigheid van de transactie te waarborgen. Door middel van onderzoek kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat ze niet met economische criminaliteit in aanraking komen.
  • Branche-informatie
    Op basis van betrouwbare branche gegevens kunnen ondernemingen vaststellen of er een geschikte markt bestaat voor de beoogde M&A-transactie en of trends door de overname kunnen worden gestimuleerd.
  • Informatie over de concurrentie
    Het is belangrijk dat je branchetrends en uitdagingen op concurrentiegebied tijdig waarneemt. Een goed begrip van de concurrentiepositie is cruciaal om jouw eigen afzetmogelijkheden te kunnen inschatten.

Relevante M&A-analyses

Op basis van de ingewonnen informatie moeten voor een M&A-transactie de volgende analyses plaatsvinden.

Marktanalyse

Voor het opstellen van korte en middellange termijn marktprognoses

Concurrentie-analyse

Als basis voor strategische beslissingen en voor een versterkte positie binnen de concurrentieomgeving

Due diligence-onderzoek

Om te onderzoeken of zakenpartners voorkomen op sanctie- en PEP lijsten of in strafzaken

Succesvolle fusies & overnames onderzoek

Wil je kunnen vertrouwen op correcte, actuele en betrouwbare informatie voor uw M&A onderzoek? Vraag dan een demo aan van Nexis Dossier. Met Nexis Dossier krijg je toegang tot een database met gegevens over meer dan 35 miljoen bedrijven wereldwijd.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456