PEP: Politiek Prominente Personen

In de samenwerking met PEP’s moet u uiterst voorzichtig te werk gaan. Hier vindt u alle informatie over politiek prominente personen

Wat is een PEP?

Een zakelijke relatie hebben met politiek prominente personen (PEPs) houdt een bijzonder groot risico in. Onder PEP's worden prominente personen verstaan die belangrijke publieke functies uitoefenen of vroeger hebben uitgeoefend. Een politiek prominent persoon wordt nog steeds beschouwd als een PEP voor een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de dag dat hij/zij de functie verlaat.

Dit zijn voorbeelden van politieke prominente personen (PEP's): 

  • Leden van de wetgevende macht en bestuurders van politieke partijen
  • Functionarissen van de uitvoerende macht, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers of vice-ministers
  • Auditeur-generaals, leden van opperste controle-instanties of bestuurders van de centrale banken
  • Medewerkers van rechtbanken, zoals van de Hoge Raad, het gerechtshof, of andere hoge rechtbanken
  • Hoge legerofficieren
  • Ambassadeurs en diplomaten, waaronder chargés d’affaires
  • Leiders en plaatsvervangende leiders van internationale organisaties alsmede bestuurders (of vergelijkbare functies) van internationale organisaties
  • Leden van de administratie, het management of toezichtsorganen van staatsbedrijven
  • Nauwe partners van PEP’s uit de genoemde categorieën, zoals directe zakenpartners of gemeenschappelijke begunstigden van rechtspersonen dan wel juridische overeenkomsten, de begunstigden van rechtspersonen, die directe begunstigde van de PEP zijn
  • Naaste familieleden van een andere PEP, zoals ouders of kinderen, zussen en broers, echtgenoot/levenspartner, aangetrouwde verwanten, ooms of tantes

PEP's checken tijdens uw Due Diligence proces met Nexis Diligence+

Waarom u een PEP check moet doen

Bij politiek prominente personen wordt op grond van hun invloedrijke positie uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Niet zelden komt het voor dat PEP’s verwikkeld zijn in de betaling van steekpenningen, om beslissingen of vergunningen te beïnvloeden, terrorisme te financieren, belasting te ontduiken of illegaal verworven geld wit te wassen.

De in 2016 gepubliceerde Panama Papers onthulden bijvoorbeeld gegevens over 140 PEP’s die postbusmaatschappijen gebruikt hebben om geld wit te wassen of om te verhullen dat zijzelf eigenaar van illegaal verkregen geld zijn.

PEP's en het due diligence-proces

Voor PEP’s is een extra zorgvuldigheidsplicht nodig in het kader van due diligence-onderzoek in de zin van §6 GWG, waarbij onder andere de herkomst van het vermogen moet worden nagegaan om witwassen tegen te gaan. PEP’s worden bij een risicogerelateerde methode over het algemeen op een hoog risiconiveau ingedeeld. Er vindt een grondig PEP-onderzoek plaats aan de hand van PEP-lijsten, waarop politiek prominente personen zijn geregistreerd.

Binnen veel ondernemingen heerst de misvatting, dat men zijn zakenpartners op grond van jarenlange relaties goed genoeg kent en dat daardoor een uitgebreid onderzoek niet meer nodig is. Dit inzicht faalt echter meestal, wanneer de keten van leveranciers nader wordt onderzocht. Een onderzoek naar leveranciers en ook van leveranciers op PEP-lists is derhalve onontbeerlijk.
Publieke functies die op lager dan nationaal niveau worden uitgeoefend, komen in principe alleen in aanmerking voor PEP-onderzoek als hun politieke betekenis vergelijkbaar is met die van vergelijkbare functies op nationaal niveau. Ook bij zakenrelaties waarbij slechts incidenteel of in zeer beperkte mate financiële activiteiten plaatsvinden, zijn geen individuele KYC-PEP-onderzoeken nodig.

Een oplossing voor een veilig onderzoek naar politiek prominente personen biedt Nexis Diligence+. Via deze online screening tool checkt u personen onder andere op basis van PEP-en sanctielijsten. Maar u checkt meteen ook UBO-data en vermeldingen op zwarte lijsten.

PEP's checken met Nexis Diligence+

Disclaimer

De op deze pagina verstrekte informatie is gebaseerd op regelgevende richtlijnen en zijn bedoeld als een aanbeveling. Het is alleen bestemd voor educatieve doeleinden en mag niet worden geconstrueerd als juridisch advies of een definitie van de PEP-gegevens die in onze oplossingen zijn opgenomen.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456