Succesvolle screening uit de praktijk van advocatenkantoor BenninkAmar

Mede door het toenemende aantal internationale sancties, waaronder Europese en Amerikaanse sancties, wordt advocatenkantoor BenninkAmar steeds vaker bevraagd door cliënten om landen, rechtspersonen en individuen waarmee wordt gehandeld te screenen. Kort omschreven houdt screenen in deze context in, dat op basis van bronnenonderzoek in kaart wordt gebracht, wat de risico’s (bijv. sanctierechtelijk of Wwft-gerelateerd) zijn om een transactie aan te gaan met een partij. Om dergelijke screenings uit te voeren, kan gebruik worden gemaakt van screeningsoftware. LexisNexis bleek gezien de functionaliteiten van haar screeningsoftware een geschikte samenwerkingspartner voor BenninkAmar.

Ervaringen uit de praktijk van BenninkAmar

De cliënten van BenninkAmar bestaan uit MKB’ers, grote Nederlandse en internationale (beursgenoteerde) ondernemingen en multinationals. Enkele verzoeken die BenninkAmar recent heeft gekregen van haar cliënten zijn:

  • het in kaart brengen of een bedrijf waar een Nederlandse MKB’er zaken mee wil gaan doen, gesanctioneerd is;
  • het in kaart brengen wie de (groot)aandeelhouders en bestuurders zijn van een Russische entiteit en bepalen wat de risico’s zijn om goederen te  leveren aan dit Russische bedrijf voor een grote Nederlandse onderneming;
  • de risico’s inschatten om zaken te doen met een goededoelenorganisatie die actief is in verschillende landen in het Midden-Oosten voor een in Europa gevestigde multinational.

De analyse die bij bovenstaande verzoeken komt kijken, vergt veel werk. Dit komt onder meer, omdat sanctiewet- en regelgeving omvangrijk en complex is. Bovendien hanteren veel landen een eigen sanctieregime. Het LexisNexis product Nexis Diligence® biedt een uitkomst bij het screenen van partijen.

Via een zoeksysteem in Nexis Diligence wordt inzichtelijk gemaakt of partijen op sanctielijsten voorkomen en zo ja, welke sanctielijsten dat zijn. Op die manier kan de analyse veel efficiënter uitgevoerd worden en kan een zo volledig mogelijk antwoord op de vragen worden geformuleerd.

Casus gebaseerd op een voorbeeld uit de praktijk van BenninkAmar1

De Nederlandse onderneming Tentysss B.V. (“Tentysss”) is gevestigd in Utrecht. Tentysss produceert en verkoopt aggregaten die gebruikt kunnen worden in industriële watertanks. Tentysss wil een overeenkomst sluiten om deze aggregaten te verkopen aan de in Groningen gevestigde Kenty Groep B.V. (“Kenty Groep”), een Nederlandse onderneming die wereldwijd industriële watertanks verkoopt en levert. Kenty Groep heeft aangegeven dat de aggregaten van Tentysss geïnstalleerd worden in industriële watertanks die bestemd zijn voor eindgebruik in olieraffinaderij Bright Oil Refinery Co. Ltd. (“BOR”) in Iran. Tentysss heeft contact opgenomen met BenninkAmar en gevraagd of er (sanctierechtelijke) risico’s zijn voor Tentysss om deze transactie aan te gaan.

Screenings met Nexis Diligence+™®

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden is het belangrijk in kaart te brengen of er gesanctioneerde entiteiten betrokken zijn bij de transactie. De namen van de verschillende bedrijven en hun aandeelhouders worden in een zoekmachine, zoals die van Nexis Diligence+™ ingevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende manieren hoe de namen van de betrokken entiteiten en personen geschreven kunnen worden; iedere schrijfwijze levert namelijk unieke zoekresultaten op.

De resultaten die uit deze screenings naar voren komen, worden ingedeeld aan de hand van categorieën. Onder andere de volgende categorieën zijn voor de screenings van Kenty Group en BOR relevant: (1) Sanctions & Watchlists, (2) Politically Exposed Persons (“PEP’s”), (3) Ultimate Beneficial Ownership (“UBO”) en (4) Company Sources.

Nexis Diligence+™ biedt de mogelijkheid om van deze resultaten een rapport samen te stellen. Deze rapporten kunnen vervolgens worden gebruikt als onderbouwing van het advies van BenninkAmar aan Tentysss.

Advies BenninkAmar

Uit de Nexis Diligence screenings komt naar voren dat Kenty Groep en BOR allebei niet direct gesanctioneerd zijn. Uit de screenings blijkt wel dat BOR eigendom is van gesanctioneerde Entiteit X die op de lijst staat van de Europese Iran-Verordening (EU) Nr. 267/2012 (“EU-Iran Verordening”). Tegen Entiteit X geldt een bevriezingsgebod en een verbod om economische middelen ter beschikking te stellen op basis van artikel 23 van de EU-Iran Verordening. BenninkAmar adviseert Tentysss om de transactie niet uit te voeren, omdat het indirect beschikbaar stellen van economische middelen aan een gesanctioneerde entiteit een strafbaar feit is in Nederland.

Afsluiting

BenninkAmar heeft een prettige samenwerking met LexisNexis en het advocatenkantoor maakt in de praktijk onder andere veelvuldig gebruik van Nexis Diligence. De resultaten die uit de Nexis Diligence-screenings naar voren komen zijn dienstbaar aan de beoordeling door BenninkAmar van voorgenomen transacties van haar klanten.

1De feiten uit de casus zijn zo weergegeven dat deze niet tot de klant van BenninkAmar zijn te
herleiden. De (namen van de) ondernemingen die in deze casus gebruikt worden zijn fictief.

Succesvolle screening met de oplossingen van LexisNexis

Heeft u ook interesse in Nexis Diligence+™?
Neem dan contact op via het onderstaande formulier

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456