Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.

ESG-due diligence is niet langer optioneel

Grote banken worden vaker geconfronteerd met de roep van beleggers om klimaatactie

In de afgelopen maand hebben enkele van 's werelds grootste banken een oproep gekregen van investeerders om hun ESG- en klimaatinspanningen te verbeteren. Dit is het meest recente bewijs dat een groeiend deel van de aandeelhouders, werknemers en consumenten wil investeren in, werken voor en kopen van bedrijven die een positieve, ethische impact op de wereld kunnen hebben.

Nieuwe wettelijke vereisten voor bedrijven m.b.t. het milieu

Financiële dienstverleners kunnen de mening van hun aandeelhouders niet negeren. Dit zijn enkele voorbeelden van organisaties die tijdens recente jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA's) te maken hebben gehad met dergelijke meningen:

  • 31% van de aandeelhouders van Wells Fargo riep de bank op om een klimaattransitieplan op te stellen.
  • 28,5% van de aandeelhouders van Bank of America ging tegen het advies van de raad van bestuur in om voor een klimaattransitieplan te stemmen.
  • 31% stemde voor Citigroup om te stoppen met het financieren van een bedrijf dat betrokken is bij een oliepijplijn tussen de VS en Canada waarvan inheemse gemeenschappen beweren dat het hun land beschadigt.

Uit onderzoek van BlackRock is gebleken dat driekwart van de voorstellen die ten minste 30% van de stemmen krijgen, ertoe leidt dat bedrijven actie ondernemen, terwijl de Financial Times meldt dat “aanzienlijke onenigheid van aandeelhouders over het algemeen wordt beschouwd als een stem tegen een managementaanbeveling van ten minste 20 % van de gestemde aandelen”.

Het zijn niet alleen financiële dienstverleners die met dit soort zaken worden geconfronteerd. Er worden bijvoorbeeld ook resoluties ingediend bij de AVA's van organisaties zoals Shell, BP, ExxonMobil, Chevron en TotalEnergies. Deze resoluties, opgesteld door de activistische aandeelhoudersgroep Follow This, roepen de bedrijven op om hun emissiereductiestrategieën af te stemmen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

ESG inspanningen aantonen met Nexis Diligence+™

Van oudsher bestond due diligence uit het beoordelen van de juridische en financiële risico's van (potentiële) derden. Maar dit lijkt niet langer voldoende. Een effectief due diligence-proces zou nu ook moeten kijken naar de ESG-inspanningen van alle derde partijen afwegen. Dit kan met behulp van verschillende bronnen:

  • Jaarverslagen: deze moeten nauwkeurig worden onderzocht op de schriftelijke toezeggingen van een bedrijf op het gebied van ESG.
  • Juridische gegevens: alle rechtszaken die kunnen wijzen op wangedrag door een bedrijf moeten worden beoordeeld.
  • Mediabronnen: Nieuwsartikelen geven een breder beeld van de ESG-prestaties van een bedrijf. In een interview met de CEO kunnen bijvoorbeeld plannen worden uiteengezet die nog niet zijn afgerond en in het jaarverslag zijn opgenomen.
  • Negatieve media-gegevens: het is vooral belangrijk om eventuele negatieve berichtgeving in de media over een derde partij te vinden die zou kunnen duiden op een negatieve ESG-impact. Gegevens van sociale media kunnen ook helpen om beschuldigingen aan de oppervlakte te brengen.
  • Bedrijfsgegevens: informatie over de structuur van een bedrijf en de economische eigendom geeft meer context over de vraag of het goed bestuur toepast – en of de eigenaren of gelieerde ondernemingen dat ook zijn.

Door de grote hoeveelheid beschikbare gegevens is het onmogelijk om een effectieve due diligence uitsluitend handmatig uit te voeren. Een online due diligence oplossing zoals Nexis Diligence+™ kan je helpen om inzicht te krijgen in de ESG-risicoscore voor een bepaalde entiteit.Interesse in een proefabonnement? Vul dan het formulier in.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456