Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.

Wereldwijde trend richting verplichte due diligence

Wereldwijde trend richting verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten

De Duitse Supply Chain Due Diligence Act is van kracht sinds 1 januari 2023. Deze nieuwe wet vereist dat grote bedrijven die in Duitsland actief zijn, mensenrechten en milieu due diligence uitvoeren voor hun organisatie en hun leveranciers. Nu overwegen veel landen het voorbeeld van Duitsland te volgen met vergelijkbare regelgeving. In deze blog bekijken we hoe alle bedrijven hun compliance- en due diligence-processen kunnen verbeteren om op deze trend in te spelen – met ondersteuning van de oplossingen van Nexis® Solutions.

Een stap voorwaarts voor verplichte due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten

De Duitse Supply Chain Due Diligence Act vereist dat bedrijven met ten minste 3.000 werknemers – of ze nu hun hoofdkantoor in Duitsland hebben of daar een filiaal hebben – een proces hebben voor het uitvoeren van due diligence op het gebied van mensenrechten in de toeleveringsketen. Dit betekent dat potentiële en huidige leveranciers worden gescreend op risico's, waaronder:

  • Dwangarbeid en kinderarbeid.
  • Milieu-impact.
  • Discriminatie of onethisch werk.
  • Onveilige werkomstandigheden.

De wet vereist dat deze bedrijven niet alleen de impact van derden op mensenrechten en het milieu in kaart brengen en beoordelen, maar ook eventuele nadelige effecten voorkomen en verhelpen. Bedrijven moeten daarom een jaarverslag publiceren waarin hun aanpak voor het identificeren en beperken van risico's uiteen wordt gezet.

Niet-naleving kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor bedrijven. Een bedrijf kan een boete krijgen van maximaal 2% van hun gemiddelde jaarlijkse wereldwijde omzet, of maximaal een bedrag van € 800.000. Ze kunnen ook tijdelijk worden uitgesloten van het aanvragen van overheidsopdrachten. Bovendien wordt het toepassingsgebied van de wet in januari 2024 uitgebreid tot bedrijven met ten minste 1.000 werknemers.

De Duitse wet wijst de weg voor een wereldwijde trend in due diligence

In feite zouden bedrijven in alle landen er verstandig aan doen om kennis te nemen van deze wet, omdat de opkomst van verplichte wetgeving op het gebied van mensenrechten en milieuzorg een van de belangrijkste trends is in moderne wereldwijde naleving.

Verschillende landen en instanties hebben al soortgelijke regelgeving ingevoerd, waaronder:

  • De Europese Unie: in november 2022 is door de Europese Raad een richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen goedgekeurd. Bedrijven die in EU-landen actief zijn, moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten – en die van hun leveranciers – voldoen aan mensenrechten en ecologische duurzaamheidscriteria.
  • Nederland: De Wet Zorgplicht Kinderarbeid verplicht bedrijven die verkopen of leveren aan Nederlandse consumenten om te onderzoeken of er kinderarbeid in het productieproces is betrokken.
  • Frankrijk: De wet op de waakzaamheidsplicht van 2017 verplicht grote Franse bedrijven of in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen om risico's te identificeren en ernstige gevolgen voor de mensenrechten en het milieu van het bedrijf en zijn leveranciers te voorkomen.

Naast het juridische en financiële risico van het overtreden van wetgeving zijn er nog andere goede redenen voor bedrijven om due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu te implementeren. Consumenten, werknemers en investeerders verwachten steeds vaker dat bedrijven aantonen dat ze ESG-risico's aanpakken, en bedrijven die dat niet kunnen, lopen aanzienlijke reputatieschade op.

Data en technologie: de beste tools om de toenemende due diligence-verplichtingen aan te pakken

In de datagestuurde wereld van vandaag, waarin steeds meer informatie beschikbaar is, is het niet eenvoudig om de gegevens boven water te krijgen die het meest relevant zijn voor het beoordelen van de mensenrechten- en milieu-impact van een leverancier. Dat is waar Nexis Solutions om de hoek komt kijken.

We ondersteunen bedrijven bij het inzetten van technologie in deze bronnen om hun benadering van due diligence en risicobeheer te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Nexis DiligenceTm ondersteunt een effectief due diligence-proces met onze uitgebreide archieven en nieuwszoekopdrachten die meer dan 40 jaar teruggaan.
  • Nexis® Entity Insight biedt op maat gemaakte risicobewaking voor bedrijven en helpt bij het bewaken van specifieke entiteiten en risicocategorieën.
  • Nexis® Data as a Service levert een ongeëvenaarde verzameling gelicentieerde en webinhoud, diepe archieven en gegevens, via onze flexibele gegevens-API's.

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456