Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.

Top 5 risico’s bij samenwerken met derden

Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's. In dit blog kijken we verder naar vijf belangrijke risico's van derden waarmee jouw bedrijf kan worden geconfronteerd. Vervolgens leggen we uit hoe bedrijven ze kunnen verminderen door te investeren in de juiste gegevens en technologie om een effectieve compliance operatie te ondersteunen.

1. Risico’s van nieuwe wetten rondom due diligence

Toezichthouders stellen steeds strengere eisen aan risicomanagement van derden, wat zich uit via nieuwe wetgeving. Dit neemt twee vormen aan. Ten eerste regels rondom corruptie en financiële criminaliteit. Bijvoorbeeld door goed gedrag te belonen. Ten tweede verplichtingen om derden te controleren op ESG-risico's zoals mensenrechten en milieu. De Duitse Supply Chain Act is daar een recent voorbeeld van. Bedrijven moeten hierop inspelen met grondige due diligence op derden, zowel voorafgaand als tijdens de samenwerking. Dit omvat screening op corruptie, ESG-factoren en meer.

2. Financieel risico van stijgende handhavingsacties

Deze nieuwe wetten hebben ertoe geleid dat wereldwijde toezichthouders meer bereid en in staat zijn om actie te ondernemen tegen vermeende schendingen van de nalevingsvoorschriften door bedrijven. Derden worden vaak genoemd in deze zaken. Zo kreeg een chemisch bedrijf in september 2023 een boete van $218 miljoen opgelegd door de Amerikaanse autoriteiten vanwege het vermeende gebruik van derden om overheidsfunctionarissen in Vietnam, Indonesië en India om te kopen. Bedrijven moeten hun zakenpartners goed screenen om deze informatie boven water te krijgen, voordat het een risico wordt.

3. Reputatierisico van ESG-tekortkomingen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een bedrijf, schade kan ondervinden wanneer het niet met zorg omgaat met ESG-factoren. Vooral de jongere generaties maken zich zorgen om de invloed van bedrijfsvoering op de omgeving. Bedrijven die hier aandacht aan besteden zorgen ervoor dat de volgende generaties klanten, investeerders en werknemers met een positieve blik naar de organisatie kijken.

Bedrijven gedijen wanneer ze een transparante en positieve ESG-cijfers aantonen in hun activiteiten en die van hun derden. Een artikel in de Harvard Business Review in 2023 concludeerde dat veel bedrijven deze verschuiving hebben herkend door een "snelle en dramatische transformatie" door te voeren van de rol van de Chief Sustainability Officer (CSO).

4. Strategisch risico van verstoringen of faillissement van derden

Onverwachte gebeurtenissen, zoals de COVID-19-pandemie, het conflict in Oekraïne en de blokkade van het Suezkanaal, hebben chaos veroorzaakt in toeleveringsketens. Ondertussen hebben stijgende inflatie en energieprijzen en een kosten-van-levens-crisis de consumentenbestedingen gedrukt en het risico verhoogd dat derden en leveranciers failliet gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een recente peiling van BDO onder 500 middelgrote bedrijven bleek dat verstoring van de toeleveringsketen hun primaire zorg was voor de winter van 2023.

Het uitvoeren van effectieve due diligence op derden en leveranciers kan helpen om vast te stellen of uw derden zich in rechtsgebieden bevinden met een kans op conflict, mensenrechtenschendingen, omkoping en corruptie, of extreem weer. Inzicht in de financiële gezondheid van derden kan ook voorspellen hoe veerkrachtig ze zouden zijn bij economische schokken.

5. Compliance risico van het niet investeren en aanpassen

Recente bewijzen suggereren dat bedrijven niet altijd de noodzakelijke investeringen doen, en sommigen verlagen zelfs hun compliance budgetten. Een onderzoek uit 2023 door Compliance Week en Morgan Lewis vond dat 29% van de respondenten zei dat hun investering in omkoping- en corruptiebestrijding onder gemiddeld was, terwijl 37% zei dat hun investering in technologie om dit risico te bestrijden onder gemiddeld was. Hieruit blijkt dat organisaties niet volgende investeren in omkoping- en corruptiebestrijding.

Externe data voor het aanpakken van risico’s

In het verleden voerden compliance officers alles handmatig uit. Ze doorzochten duizenden documenten op zoek naar informatie over derden. Ook was er weinig continuïteit. Door technologische oplossingen verandert dit.

Platformen als Nexis Diligence+Tm brengen alle relevante data samen op één plek. Denk aan juridische databases, nieuwsberichten, sanctielijsten en meer. Jij kunt hier al je derden op screenen en krijgt direct een risicoscore. Deze wordt realtime bijgewerkt bij nieuwe informatie.

Zo kun je op een efficiënte en effectieve manier grip krijgen op risico’s. Je voldoet aan alle eisen van toezichthouders. En je kunt risico’s continu monitoren in plaats van eenmalig scannen. Kortom, de juiste technologie is essentieel om deze vijf risico’s aan te pakken.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456