Wat is een compliance check?

Compliance betekent het naleven van wet-en regelgeving. Vanuit de overheid worden er steeds vaker regels vastgelegd waarvan organisaties moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van voorkomen van fraude, omkoping of witwassen. Dit gaat vooral op voor financiële instellingen maar ook voor bedrijven in andere segmenten geldt steeds vaker dat zij gecheckt worden op de naleving van deze regels.

Compliance is een continu proces, geen momentopname. Bij een compliance check toetst een organisatie of zij nog voldoet aan alle regels en waar mogelijk aanpassingen of verbeteringen nodig zijn.

Belangrijke termen in relatie tot de compliance check
KYC

KYC staat voor Know Your Customer. Hiermee wordt bedoeld dat elke organisatie moet weten met wie ze zaken doen. Dat kan door het regelmatig screenen van klanten.

Meer over KYC

UBO

Soms is niet meteen duidelijk wie de eigenaar is van een bedrijf. Check daarom altijd wie de UBO (Ultimate Beneficial Owner) is van een bedrijf voordat u hiermee in zee gaat,

Meer over UBO

Wft

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat hoe het toezicht is geregeld op de financiële sector in Nederland.

Meer over de Wft

Wwft

In 2008 is de Wwft in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen.

Meer over de Wwft

Compliance check met LexisNexis

LexisNexis helpt bedrijven bij het regelmatig uitvoeren van hun compliance checks. Bijvoorbeeld met Nexis Diligence+ waarmee u derde partijen kunt screenen aan de hand van o.a. PEP Lijsten, negatief nieuws en UBO-data. Vraag een gratis demo aan, wij laten u graag zien hoe dit werkt.

Doe een compliance check bij LexisNexis

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456