Ultimate Beneficial Ownership (UBO)

Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie

Wat is een UBO?

Het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het compliance proces. Het helpt u ook om te voldoen aan uw wettelijke verplichting om financiële misdaad te voorkomen en omkoping en corruptie in het wereldwijde bedrijfsleven te bestrijden.

Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende. Meer uitgebreid: een “beneficial owner” verwijst naar de natuurlijke persoon (personen) die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook de personen die de uiteindelijke controle uitoefenen op een rechtspersoon of regeling.

UBO screening:daarom is een UBO check belangrijk

Om te voorkomen dat ze zaken doen met criminele partijen zijn financiële instellingen, en in feite alle bedrijven die internationaal actief zijn, in Nederland verplicht een UBO-verklaring op te stellen waarin de identiteit van een UBO wordt vastgesteld. Hiermee voldoen deze bedrijven aan de naleving van de nationale en internationale wetten op het gebied van anti witwassen (AML), omkoping en corruptie en regelgeving met betrekking tot Know Your Customer (KYC) en de Wwft. En dat wordt steeds belangrijker: hoge boetes en reputatieschade liggen op de loer.

Doe de UBO-check! Weet met wie u zaken doet

Wat is het UBO-register?

Nog een reden waarom het achterhalen van een UBO zo belangrijk is, is het UBO register. Vanaf 27 september 2020 zijn bedrijven verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. De verplichting om een UBO-register te implementeren komt voort uit Europese regelgeving (meer specifiek de vierde en vijfde Anti-witwasrichtlijn).

De registratieplicht geldt voor:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

Wat is de UBO-reputatietoets?

Vanaf 1 mei 2021 geldt er een UBO-reputatietoets voor aanbieders van cryptodiensten, trustkantoren en wisselinstellingen. Deze toets is een gevolg van de Herstelwet financiële markten 2020 waarin is vastgelegd dat  bovengenoemde organisaties zowel de betrouwbaarheid als de geschiktheid van een UBO moeten toetsen.

6 Veelvoorkomende problemen bij het achterhalen van beneficial ownership

In een onlangs gepubliceerde richtlijn van de FATF worden zes kwesties genoemd die moeten worden aangepakt om de risico’s van beneficial ownership beter te beheersen.

 1. Een onjuiste inschatting van het risico dat beneficial ownership voor onwettige doeleinden wordt gebruikt
 2. Uitgaan van onjuiste of gedateerde gegevens over beneficial ownership
 3. De afwezigheid  van een universele database die de autoriteiten tijdig  voorziet van relevante gegevens omtrent beneficial ownership
 4. Onvoldoende inzicht in aandelen aan toonder en nominee shareholdersregelingen, wat een risico op witwassen en terrorisme kan vormen
 5. Lakse wettelijke sancties voor bedrijven die geen
 6. Ontoereikende controle van de kwaliteit van de grensoverschrijdende ondersteuning bij het vaststellen van beneficial ownership betrouwbare informatie over hun uiteindelijke begunstigden verstrekken.

UBO identificeren met Nexis Diligence+

Onze screening tool Nexis Diligence+ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd. Maar ook informatie afkomstig van zwarte lijsten, PEP- en sanctielijsten en volglijsten. Zo kunt u in één zoekopdracht alle relevante informatie vinden en inzichtelijk maken of er mogelijk risico's zijn.

Via Dun & Bradstreet’s cloud met bedrijfsgegevens en analytische inzichten krijgt u toegang tot de gegevens over het Beneficial Ownership van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van:

97 miljoen aandeelhouders

>150 miljoen zakelijke relaties

>355 miljoen bedrijfsdossiers

Wilt u meer weten? Vraag dan een vrijblijvende demo aan via het formulier

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456