Wat is Wft?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. Eén van deze regels en wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Wat inhoudt dat op grond van de Wft financiële instellingen hun cliënten moeten kennen én relaties tegengaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden.

De Wft beoogt een helder inzicht te geven in de samenhang en de verschillen tussen de normen die gelden voor de financiële sector (inzichtelijkheid). Daarnaast wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toezichttaken van DNB en van de AFM (doelgerichtheid). De toezichthoudende taak van de AFM en DNB is volgens deze wet gescheiden. De AFM houdt toezicht op het gedrag van de gehele financiële marktsector en DNB controleert of een instelling financieel gezond is. Met de derde hoofddoelstelling (marktgerichtheid) wordt bedoeld dat de Wft wil bijdragen aan de concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector.

Begrippenlijst risk & compliance
Wwft, Wwft, AML of UBO, bekijk onze begrippenlijst voor een uitleg van alle relevante termen en afkortingen op het gebied van risk & compliance


Voldoen aan de Wft met Nexis Diligence+

Met Nexis Diligence+ kunt u uw zakelijke relaties screenen en een customer due diligence onderzoek doen, waarbij u gemakkelijk klanten en zakelijke relaties kunt identificeren, screenen en monitoren. U vult alleen de individuele namen in en de database doorzoekt nationale en internationale content, waarmee u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen heeft.

Nexis Diligence+ biedt:

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 400 databases en meer dan 200 miljoen internationale, beursgenoteerde en particuliere ondernemingen.

Sanctie, PEP en Waaklijsten
Screen derde partijen tegen alle internationale sanctie, waaklijsten (1400 uit meer dan 80 landen) als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons);

Negatief nieuws check
Controleer bedrijven op negatief nieuws door te zoeken in meer dan 60.000 nationale en internationale nieuwsbronnen, waaronder kranten, blogs en online nieuws.

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken;

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond.

>>Wilt u weten hoe Nexis Diligence+ u kan helpen bij het voldoen aan de Wft? Vraag dan een gratis demo aan of vul het formulier in.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456