Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.

Financieel risico voorkomen

Geen financieel risico meer lopen? Houd die toeleveringsketen in de gaten.

Een zeer essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven is het werken met een wereldwijde toeleveringsketen. Maar elke nieuwe leverancier waar je mee gaat werken brengt ook mogelijke financiële risico’s voor jouw organisatie met zich mee.

Financieel risico is multidimensionaal. Een derde partij kan financieel instabiel zijn. Of zich niet houden aan nieuwe wetgeving m.b.t. witwassen of omkoping. Misschien heeft de CEO van het bedrijf zich schuldig gemaakt aan onethisch gedrag. Eén of meerdere van deze voorbeelden kan direct risico’s met zich mee brengen voor jouw organisatie. Reputatieschade bijvoorbeeld, of een boete.

Om dit te voorkomen moet je altijd voldoende zicht hebben op de derde partijen in jouw toeleveringsketen. Hoe pak je dat aan? Door data te verzamelen en een risk management tool te gebruiken. Nexis® Solutions kan hierbij helpen.

Drie dimensies van financieel risico

Organisaties kunnen hun risk management workflow verbeteren met data en technologie die voldoet aan hun specifieke risicovereisten. Daarbij is het altijd belangrijk om te kijken naar de drie dimensies van financieel risico m.b.t derde partijen:

  • Financiële stabiliteit
  • Wettelijke risico’s
  • Reputatie risico

Lees verder om meer weten te weten komen over de oplossingen die wij bij Nexis Solutions bieden om deze risico’s te vermijden.

Is de derde partij financieel stabiel?

Wanneer een derde partij een slechte financiële gezondheid heeft kan dit een gevaar zijn voor jouw toeleveringsketen en een bedreiging zijn voor andere contacten en relaties in de keten. Daarom is het belangrijk om regelmatig de financiële situatie te checken van leveranciers, zakelijke partners en andere derde partijen. Wat het extra lastig maakt is wanneer leveranciers in andere landen gevestigd zijn.

Hoe Nexis Solutions helpt:

Data
Wij hebben in onze database gegevens over meer dan 280 miljoen bedrijven wereldwijd zoals jaarverslagen, verslagen over faillissementen en omzetrapporten.

Technologie
Werk efficiënter door gebruik van onze data visualisaties zoals de gekleurde risico scores van Creditsafe. Deze scores geven weer wat de waarschijnlijkheid is dat een bedrijf failliet gaat in de komende 12 maanden (op een schaal van A tot D).

Voldoet de derde partij aan anti-omkoping en corruptie wet- en regelgeving?

Wettelijke eisen rondom ethisch zaken doen worden steeds strenger. Zelfs al ben je tevreden over je eigen anti-omkoping en corruptie compliance processen, je loopt nog steeds risico door te werken met derde partijen die niet voldoen aan de wet- en regelgeving.

Hoe Nexis Solutions helpt:

Data
Wij hebben een internationale lijst met 1.5 miljoen PEP’s en een collectie van sanctie- en zwarte lijsten. Afkomstig uit 240 landen en gebieden. Onze database bevat ook de gegevens van miljoenen UBO’s.

Technologie
Voeg relevante lijsten toe aan je eigen risk management applicatie met Nexis® Entity Insight en monitor voortdurend derde partijen via de handige dashboard weergave.

Wat is de reputatie van de derde partij?

Wanneer een derde partijen een geschiedenis heeft van faillissementen of onethisch gedrag, dan kan dit een negatieve impact hebben op de reputatie van jouw organisatie. Zorg dan ook dat je altijd alle informatie hebt over een derde partij die nodig is om te kunnen bepalen of deze betrouwbaar is of niet.

Hoe Nexis Solutions helpt:

Data
Met een database met meer dan 50.000 (inter)nationale  nieuws en zakelijke bronnen en een archief dat 40 jaar terug gaat in de tijd, weet je zeker dat je niets mist.

Technologie

Onze data is verrijkt met metadata zodat je effectief kunt filteren en relevante informatie sneller vindt.

Versterk jouw anti-omkoping en corruptie risk management workflow

Nexis Diligence+™: screening van zakelijke partners, leveranciers of andere derde partijen.
Nexis® Entity Insight: voortdurende monitoring van derde partijen  
Nexis® Data as a Service: voeg data toe via API’s aan je eigen risk management systeem.

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456