Voldoen aan de Sanctiewet met CleverKYC en Nexis Diligence

Telecom- en ICT bedrijf

Het moeten voldoen aan de Sanctiewet was reden voor deze klant, een telecom- en ICT bedrijf, om in 2017 op zoek te gaan naar een leverancier die kon assisteren bij het screenen van grote hoeveelheden klantgegevens.

Voor financiële organisaties is wet- en regelgeving m.b.t. sancties bekend en dagelijkse koek. In organisaties binnen andere segmenten, zoals telecom & ICT, is de kennis soms nog niet voldoende. Daarom moesten er bij deze klant in eerste instantie ook over de interne taakverdeling nog een aantal belangrijke besluiten genomen worden. Tijdens dit proces kon LexisNexis met hun expertise proactief meedenken met de organisatie.

Pep- en sanctie check met CleverKYC en Nexis Diligence®

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Organisaties die onder de wet vallen, moeten hun relaties identificeren en passende actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen - en dus verdacht zijn.

Zowel CleverKYC en Nexis Diligence+™ van LexisNexis worden door de medewerkers van het veiligheidsteam gebruikt voor het checken en screenen van klantenbestanden van het bedrijf op Politiek Prominent Personen (PEP's) en vermelding op sanctielijsten.

Door middel van CleverKYC kan het team dagelijks grote hoeveelheden klantenbestanden uploaden in het systeem om zo een audittrail te behouden. Wanneer er een positieve hit is op een sanctie gebruikt het veiligheidsteams Nexis Diligence+™ voor wat meer verdieping. Nexis Diligence+™ verzamelt extra informatie om te onderzoeken welke bedrijven en personen een risico vormen voor een organisatie, zoals negatief nieuws, UBO-gegevens, juridische- en bedrijfsinformatie. De positieve hits worden gecheckt en doorgestuurd naar het Compliance team voor verder onderzoek. Blijkt de hit bijvoorbeeld een persoon met een terroristische achtergrond te zijn dan moet het managementteam besluiten om de diensten te beëindigen.

Samenwerking

In 2018 is de implementatie bij de klant langzamerhand begonnen. Wat best wat tijd heeft gekost is om, vanuit de verscheidene bedrijfsonderdelen en verschillende systemen, de data te verzamelen en in het juiste format te plaatsen.

Door de flexibiliteit van het productteam van CleverKYC konden de techneuten heel goed met elkaar schakelen, waardoor de frequente overleggen soepel verliepen. Dit zorgde voor een nauwe aansluiting op de wensen van de klant. Samen met de klant heeft LexisNexis de methode toegespitst op het invoeren, controleren en screenen van klanten.

Vanuit de financiële afdeling wordt er verwacht dat het veiligheidsteam op de juiste manier omgaat met het screenen van de klanten. Sinds september 2019 loopt het proces en is het veiligheidsteam volledig ingewerkt. Dankzij CleverKYC en Nexis Diligence+™ screent het bedrijf nu maandelijks hun klantenbestand op sancties en zorgt het team voor een volledige audittrail van hun activiteiten.

Heeft u ook interesse in CleverKYC of Nexis Diligence? Neem dan contact op via het onderstaande formulier

Neem contact met ons op

E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456